Schriftelijke vraag E-010143/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) aan de Commissie. Problemen met de verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen