SCHRIFTELIJKE VRAAG NR. 2484/84 VAN DE HEER JAMES MOORHOUSE AAN DE COMMISSIE: VOORSTELLEN VOOR HET LUCHTVERVOER