Verordening (EEG) nr. 1582/87 van de Commissie van 5 juni 1987 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd