Beschikking van de Commissie van 23/08/2010 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. COMP/M.5875 - LACTALIS / PULEVA DAIRY) op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)