Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 10 november 2011. Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 10 november 2011.#X (C-319/10) tegen Inspecteur van de Belastingsdienst / Y en X BV (C-320/10) tegen Inspecteur van de Belastingdienst P.#Verzoeken om een prejudiciële beslissing: Rechtbank Haarlem - Nederland.#Gemeenschappelijk douanetarief - Gecombineerde nomenclatuur - Tariefindeling - Bevroren en gezouten kippenvlees zonder been - Geldigheid en uitlegging van verordeningen (EG) nrs. 535/94, 1832/2002, 1871/2003, 2344/2003 en 1810/2004 - Aanvullende aantekening 7 op hoofdstuk 2 van gecombineerde nomenclatuur - Uitspraak van orgaan voor geschillenbeslechting van WTO - Rechtsgevolgen.#Gevoegde zaken C-319/10 en C-320/10.