Beschikking van de Commissie van 14 juni 1988 houdende goedkeuring van een specifiek programma betreffende de verwerking van groenten en fruit dat door Portugal is medegedeeld overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad