Schriftelijke vraag E-8408/10 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Steun voor de bouw van koelfaciliteiten op de Azoren