Verordening (EEG) nr. 88/84 van de Commissie van 12 januari 1984 houdende afschaffing van het nationale anti-dumpingrecht op de invoer in Ierland van deuren van latwerk van oorsprong uit Taiwan