Schriftelijke vraag P-9024/10 Eva Lichtenberger (Verts/ALE) aan de Commissie. Handelsovereenkomst tegen namaak (Acta)