Schriftelijke vraag E-4821/09 van Kriton Arsenis (S-D) aan de Commissie. Toename van het aantal aangespoelde dode zeezoogdieren in de Egeïsche Zee