Zaak T-328/10: Arrest van het Gerecht van 19 september 2012 — Fraas/BHIM (Ruitmotief in donkergrijs, lichtgrijs, beige en donkerrood) ( „Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk dat ruitmotief in donkergrijs, lichtgrijs, beige en donkerrood weergeeft — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, artikel 75 en artikel 76, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009” )