Schriftelijke vraag E-007836/11 Marek Henryk Migalski (ECR) aan de Commissie. De zaak van een Belarussische advocaat