Verordening (EEG) nr. 12/86 van de Commissie van 3 januari 1986 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de twintigste deelinschrijving in het kader van de permanente hoofdinschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2236/85