/* */

Schriftelijke vraag E-000777/11 Charles Tannock (ECR) aan de Commissie. Vervolgvraag over de compatibiliteit van EU-wetgeving met Britse kostenbesparende maatregelen voor tolken