Schriftelijke vraag E-010130/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) aan de Commissie. De democratie in Tunesië