RESOLUTIE OVER DE DOOR DE RAAD AANGEBRACHTE WIJZIGINGEN IN DOOR HET EUROPESE PARLEMENT AANGENOMEN AMENDEMENTEN OP AFDELING IV - HOF VAN JUSTITIE - EN AFDELING V - REKENKAMER - VAN HET ONTWERP VAN ALGEMENE BEGROTING VOOR HET BEGROTINGSJAAR 1983