Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de ondertekening namens de Europese Unie van een protocol inzake de toetreding tot de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Republiek Costa Rica, de Republiek El Salvador, de Republiek Guatemala, de Republiek Honduras, de Republiek Nicaragua en de Republiek Panama anderzijds