Schriftelijke vraag E-008971/11 Charles Tannock (ECR) aan de Commissie. Dekking van de autoverzekering in de EU voor langdurig verblijf binnen de EU voor voertuigen die afkomstig zijn uit andere lidstaten