Schriftelijke vraag E-008080/11 Gay Mitchell (PPE) aan de Commissie. De bedreiging van de winstgevendheid en de levensvatbaarheid op de lange termijn van regionale luchthavens