Schriftelijke vraag E-012441/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) aan de Commissie. Bestrijding van internationale drugshandel