Verordening (EEG) nr. 326/81 van de Commissie van 6 februari 1981 betreffende de voortzetting van de in Verordening (EEG) nr. 723/78 bedoelde acties inzake de verkoopbevordering en reclame in de sector melk en zuivelprodukten