/* */

Verordening (EEG) nr. 1945/84 van de Commissie van 6 juli 1984 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op dioden, transistors en dergelijke halfgeleiderelementen, en delen en onderdelen, van de posten 85.21 D en E, van oorsprong uit Brazilië, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3569/83 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend