Verordening (EEG) nr. 1550/84 van de Commissie van 4 juni 1984 houdende wederinvoering van de heffing van douanerechten ten aanzien van derde landen voor bepaalde produkten van oorsprong uit Joegoslavië