Verordening (EEG) nr. 1600/87 van de Commissie van 9 juni 1987 houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van tomaten van oorsprong uit Marokko