TITJUR Arrest van het Hof van 3 juli 1985. # SA Binon & Cie tegen SA Agence et messageries de la presse. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Rechtbank van koophandel te Brussel - België. # Mededinging - Selectieve distributie op het gebied van de geschreven pers. # Zaak 243/83. Binon