Schriftelijke vraag E-0834/10 van Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) aan de Raad.Troostvrouwen