Pisno vprašanje E-3060/10 vlaga João Ferreira (GUE/NGL) za Komisijo. Pomoč za sanacijo obalnega pasu v mestu Figueira da Foz na Portugalskem in ureditev športnih ter rekreacijskih dejavnosti na morju