BIJLAGE bij het voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van de financiële bijdragen van de lidstaten aan het Europees Ontwikkelingsfonds en van de derde tranche voor 2020