Besluit van de Raad van 23 juli 1984 houdende benoeming van twee plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor de opleiding van verloskundigen