Zaak C-246/06: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 januari 2008 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Social Único de Algeciras — Spanje) — Josefa Velasco Navarro/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Sociale politiek — Bescherming van werknemers bij insolventie van werkgever — Richtlijn 80/987/EEG, gewijzigd bij richtlijn 2002/74/EG — Rechtstreekse werking — Bij gerechtelijke schikking overeengekomen schadeloosstelling wegens onrechtmatig ontslag — Door waarborgfonds gewaarborgde betaling — Betaling afhankelijk van vaststelling van gerechtelijke beslissing)