Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2669/87 της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 1987 περί τροποποιήσεως των εισφορών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα