Schriftelijke vraag E-010970/11 Herbert Reul (PPE) aan de Commissie. Gezondheidseffecten van de zomertijd