Verordening (EEG) nr. 1265/80 van de Commissie van 23 mei 1980 tot heropening van de in Verordening (EEG) nr. 452/79 bedoelde inschrijving voor de vaststelling van de premies voor witte suiker bestemd voor bijenvoeding