85/517/EEG: Beschikking van de Commissie van 18 november 1985 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor produkten van de sector rundvlees van oorsprong uit Botswana, Kenia, Madagaskar, Swaziland en Zimbabwe