Schriftelijke vraag E-003942/11 Paweł Robert Kowal (ECR) aan de Commissie. Tenuitvoerlegging van de bepalingen uit de overnameovereenkomst met Oekraïne