Domstolens Dom (Store Afdeling) af 8. juni 2010. Domstolens Dom (Store Afdeling) af 8. juni 2010.#The Queen, på vegne af Vodafone Ltd m.fl. mod Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform.#Anmodning om præjudiciel afgørelse: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Forenede Kongerige.#Forordning (EF) nr. 717/2007 - roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet - gyldighed - hjemmel - artikel 95 EF - proportionalitetsprincippet og subsidiaritetsprincippet.#Sag C-58/08.