Schriftelijke vraag E-4324/10 John Attard-Montalto (S&D) aan de Commissie. Prijzen van geneesmiddelen in Malta