SCHRIFTELIJKE VRAAG NR. 4/84 VAN DE HEER PIERRE-BERNARD COUSTE AAN DE COMMISSIE: VERVROEGDE PENSIONERING EN WERKLOOSHEID