2011/756/UE: Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal- 25 ta’ Ottubru 2011 dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għall-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija għas-sena finanzjarja 2009