Beschikking nr. 3378/80/EGKS van de Commissie van 19 december 1980 tot vaststelling van het heffingspercentage voor het begrotingsjaar 1981 en tot wijziging van Beschikking nr. 3/52/EGKS met betrekking tot het bedrag en de wijze van toepassing van de in de artikelen 49 en 50 van het EGKS-Verdrag bedoelde heffingen