Verordening (EEG) nr. 2855/86 van de Commissie van 15 september 1986 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker