Verordening (EEG) nr. 810/80 van de Raad van 27 maart 1980 tot vaststelling van de forfaitaire steun voor de produktie en van de streefprijs voor bepaalde gedroogde voedergewassen voor het tijdvak van 1 april tot en met 30 april 1980