Mededeling van de Commissie ingevolge artikel 115 van de EEG-Verdrag