Verordening (EEG) nr. 266/85 van de Commissie van 31 januari 1985 tot vaststelling van het bedrag van de steun in de sector oliehoudende zaden