Sag C-570/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Frankrig) den 28. oktober 2020 — BV mod Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie