Sag T-128/08 og T-241/08: Rettens kendelse af 5. maj 2010 — CBI og ABISP mod Kommissionen (Statsstøtte — støtte udbetalt af de belgiske myndigheder til offentlige hospitaler — tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse — klage — påstået beslutning om henlæggelse af klagen — senere vedtagelse af beslutning, der erklærer støtten forenelig med fællesmarkedet — ufornødent at træffe afgørelse)