Odluka Vijeća (EU) 2019/704 od 15. travnja 2019. o sklapanju, u ime Unije i njezinih država članica, Protokola o izmjeni Sporazuma o zračnom prometu između Kanade i Europske zajednice i njezinih država članica kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji