Zaak T-151/10: Beroep ingesteld op 1 april 2010 — Bank Nederlandse Gemeenten/Commissie