Schriftelijke vraag E-011861/11 Niki Tzavela (EFD) aan de Raad. Turkije — EU