Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 februari 1989. # Giancarlo Bossi tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. # Ambtenaren - Vaststelling van bevorderinglijsten. # Zaak 346/87. TITJUR Bossi/Commissie